• Gem Center

  • 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Hồ Chí Minh

  • 100,000越南盾(台幣約132元)

敬請期待

《Garena 傳說對決 Arena of Valor》

《傳說對決 Arena of Valor》是 Garena 與騰訊天美工作室首款聯合開發 MOBA 競技手遊。讓你隨時開團不受拘束,任何時候想玩就玩,即刻創造傳說、來場頂尖對決!